Skimmel

De smukke skimler har pt. det sekundære fokus i mit lille opdræt. 

Jeg har altid været meget fascineret af denne smukke race der har det unikke mix af farvede og hvide hårstrå. Det var derfor naturligt for mig at det var dem, mit valg faldt på da jeg skulle vælge en race til mit opdræt. 

Jeg har så valgt at dreje den en lille smule og lave Kæledyrs skimler frem for de normale racedyrs skimler, da jeg gerne vil have et mix af tre farver, frem for de normalt standardiserede to farver der er hos racedyrene. 

Mit formål her er at lave godt typede skimler, i flerfarvede varianter, hvor der samtidig er lagt stor fokus på dyrenes sind og ikke mindst temperament. 

Billedet til højre er en af de smukke skimmel unger, jeg har lavet igennem tiden. 

I undermenuerne kan man finde de avlsdyr jeg har i den skimlede variant. 

Genetikken bag skimlerne!

Buchvalds Leonardo
Flerfarvet Skimmel, Slate/Gylden/hvid

En skimmel er kendetegnet ved sit meget unikke farvespil, det er et marsvin i to farver (i mit tilfælde tre), hvor af den ene farve altid vil være hvid. Pelsen på et skimmel marsvin er kort og glat.

Marsvinets hoved og fødder skal være i dyrets tegningsfarve, mens resten af kroppen består af et ligeligt fordelt mix af hår i farven hvid og marsvinets tegningsfarve. Ideelt ønskes det at der er et mix med  50% af hver farve (i mit tilfælde 33%) - dette kaldes for dyrets skimling. 

Skimlingen kommer fra Whmi-allelen, der producerer de farvede hårstrå mixet i en ligelig fordeling med de hvide hårstrå. 

Ligesom ved dalmatinerne, vil den homozygote form - WhmiWhmi - også her resulterer i nogle deforme unger - disse kaldes for Micropthalmics (Lethal white). Ungerne fødes helt hvide og har meget små grønne øjne. 

Et skimmel marsvin bør derfor altid være i den heterozygoteform - Whmiwh - som vil producerer marsvin med det ensfarvede hoved og fødder, samt det meget karakteristiske skimmelmix på resten af kroppen.

Der var engang en Professor ved navn Sewel Wright der rapporterede at de skimmel marsvin der var i hans avlsarbejde opstod som et resultat af et stort set recessivt forsølvende gen, kaldet for "si", som blev fundet i en kombination med a modificere.

Da de almindeligt forekomne skimler hos abyssiniere og glathåret, producerer et gennemsnit på 50% skimler når de parres op med en ikke-skimmel, er det meget sandsynligt at de skimler som vi kender i dag, ikke kommer fra den genotype som Sewell Wright omtalte.  

Så man kan sige at hvis man får et gennemsnit på 50% Skimmel og 50% ikke-skimmel, så har du altså Whmi-linjer i din bestand. Får du derimod marsvin der er primært ensfarvede, men med få skimmel felter, så har du linjer med den delvist recessive si-allel i din bestand. 

En skimmel bør altid have den heterozygote form af Locuset Whmiwh og den vil derfor aldrig være raceren. Dette skyldes at den homozygote form WhmiWhmi som sagt kan resulterer i Lethal White (mutantunger), hvilket selvfølgelig er grunden til at en skimmel ALTID bør parres op med en ikke-skimmel. 

Derudover bør man også undgå at krydse skimlerne med dalmatinere, helt hvide dyr eller dyr med hvide felter på kroppen - da disse kan være skjult skimmel eller dalmatiner - og derfor kan sådanne parringer også resultere i disse Lethal White mutant unger. Ligeledes skal man også være opmærksom ved dyr der har få hvide hår på kroppen, hvis de har enten en mor eller far der er skimmel, for selvom de måske kun har få hvide hår kan de stadig godt være skimmel. 

Hvis man parrer en skimmel op med en Agouti vil dette ofte resultere i skimmel unger uden skimling på maven, dette skyldes agouti-genet. Det kan derfor være svært at producere en god skimmel i en agouti variant. 

Når man gerne vil avle på de smukke skimler, er det derfor vigtigt, at man har sat sig bare en lille smule ind i deres genetik. Følgende parringer er nogle  som man absolut IKKE må foretage når det kommer til skimlerne: 

  • Skimmel x Skimmel 
  • Skimmel x Dalmatiner 

Dette skyldes at resultatet af en sådan parring vil give 25% mutantunger - Lethal White.

Skimmel genet kan ikke bæres eller springe en generation over! Hvis man derfor får en skimmel unge, ud af en parring mellem, hvad man tror er, to ikke-skimmel dyr, vil enten mor eller far være skimmel.