Opdrættes marsvin...

Herhjemme bor der to forskellige overordnede varianter; Skimler og flerfarvede kæledyr, som også er beskrevet nærmere nedenfor. 

Billeder og nærmere informationer om opdrættes enkelte dyr, kan findes i sidens undermenuer. 

Skimlerne

Jeg har altid være meget fascineret af denne smukke race, der har det unikke mix af farvede og hvide hårstrå. Det var derfor naturligt for mig at det var dem, mit valg faldt på da jeg skulle vælge en race til mit opdræt og derfor de idag har det primære fokus i mit lille opdræt. 

Jeg har så valgt at dreje den en lille smule og lave kæledyrs skimler frem for de normale racedyrs skimler, da jeg gerne vil have et mix af tre farver, frem for de nromalt standardiserede to farver der er hos racedyrene. 

Mit formål er at lave godt typede skimler, i flerfarvede varianter, hvor der samtidig er lagt stor fokus på dyrenes sind og ikke mindst deres temperament. Primært vil jeg have fokus på skimler i farvespillene Sort/Gylden/Hvid og/eller Lilla/Lemon/Hvid. 

GENETIKKEN BAG SKIMLERNE

En skimmel er kendetegnet ved sit meget unikke farvespil, det er et marsvin i to farver (i mit tilfælde tre farver), hvoraf den ene farve altid vil være hvid. Pelsen på et skimmel marsvin er som udgangspunkt, kort og glat. 

Marvsinets hoved og fødder skal være i dyrets tegningsfarve, mens resten af kroppen består af et ligeligt fordelt mix af hår i farven hvid og marsvinets tegningsfarve. Ideelt ønskes det at der er et mix med 50 % af hver farve (i mit tilfælde 33 %) - dette kaldes for dyrets skimling. 

Skimlingen kommer fra Whmi-allelen, der producere de farvede hårstrå mixet i en ligelig fordeling med de hvide hårstrå. 

Hos skimlerne, vil den homozygote form - WhmiWhmi -  resulterer i nogle deforme unger - disse kaldes for Microptalmics (Lethal White). Ungerne fødes helt hvide og har meget små grønne øjne. 

Et skimmel marsvin bør derfor altid være i den heterozygote form - Whmiwh - som vil producerer marsvin med det ensfarvede hoved og fødder, samt det meget karakteristiske skimmelmix på resten af kroppen. 

Der var engang en Professor ved navn Sewel Wright der rapporterede at de skimmel marsvin der var i hans avlsarbejde opstod som et resultat af et stort set recessivt forsølvende gen, kaldet for "si", som blev fundet i kombination med a modificier. 

Da de almindeligt forekomne skimler hos abyssiniere og glathåret, producere et gennemsnit på 50 % skimler når de parres op med en ikke-skimmel, er det meget sandsynligt at de skimler som vi kender idag, ikke kommer fra den genotype som Sewel Wright omtalte. 

Man kan altså sige at hvis man får et gennemsnit på 50 % skimmel og 50 % ikke-skimmel, så har du altså Whmi-linjer i din bestand. Får du derimod marsvin der primært er ikke-skimmel, så har du linjer med den delvist recessive si-allel i din bestand. 

En skimmel bør altid have den heterozygote form af Locuset Whmiwh og den vil derfor aldrig være raceren. Dette skydes at den homozygote form WhmiWhmi som tidligere nævnt, kan resulterer i Lethal White (mutant) unger, hvilket selvfølgelig er grunden til at en skimmel ALTID bør parres op med en ikke-skimmel. 

Derudover bør man også undgå at krydse skimlerne med Dalmatinerne, helt hvide dyr og dyr med hvide felter på kroppen - da disse dyr kan være skjult skimmel - og derfor kan sådanne parringer også resultere i disse Lethal White unger. Ligeledes  skal man også være opmærksom ved dyr der har få hvide hår på kroppen, hvis de har enten en skimmel mor eller en skimmel far, for selvom de måske kun har et par hvide hår, kan de stadig være skimle. 

Hvis man parrer en skimmel op med en Agouti vil dette ofte resultere i skimmel unger uden skimling på maven, dette skyldes agouti-allelen. Det kan derfor være svært at producere en god skimmel i en af agouti farvevarianterne. 

Når man gerne vil avle på de smukke skimler, er det derfor vigtigt, at man har sat sig bare en lille smule ind i deres genetik. Følgende parringer er nogle som man absolut IKKE må foretage når det kommer til skimlerne:

  • Skimmel x Skimmel
  • Skimmel x Dalmatiner

Dette skyldes at resultatet af en sådan parring vil give 25 % mutant unger - Lethal White. 

Skimmel genet kan ikke bæres eller springe en generation over! Hvis man derfor får en skimmel unge, ud af en parring mellem, hvad man tror er to ikke-skimmel dyr, så kan man være sikker på at enten mor eller far er skimmel. 

 

Flerfarvede Kæledyr

Mine Flerfarvede kæledyr er en meget vigtig bestanddel af min skimmel avl. 

En Skimmel må ikke parres op med en Skimmel, da det kan resultere i mutant unger, derfor er det vigtigt at man krydser med fx flerfarvede kæledyr. 

Jeg lægger stor vægt på at mine flerfarvede Kæledyr, har hvad der i mine øjne er specielle og flotte farvekombinationer. De skal være godt typede og selvfølgelig have gode temperamenter. 

Et marsvin med farve fra både den mørke og den lyse farvegruppe vil have ep-allelen fra E-locuset. Denne allel tillader at dyret viser både mørk og lys pigment. Har marsvinet samtidig hvide markeringer på kroppen skyldes det s-allelen fra White Spotting-locuset. White spotting-allelen giver, hvis det er tilstede i dobbeltformen (ss) mere end 50 % hvid farve på marsvinet. I heterozugot form (Ss) giver det mindre end 50 % hvid farve på marsvinet.